Welcome to SICO!

Được thành lập vào năm 2001, Công ty Cổ phần Giám định Thái Dương (SICO) được ghi nhận là một tổ chức giám định độc lập, chuyên nghiệp và có uy tín đang hoạt động có hiệu quả trong các lĩnh vực sau:
- Giám định và tính toán, điều chỉnh số tiền tổn thất theo trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm giữa các Nhà bảo hiểm và người mua bảo hiểm (LOSS ADJUSTER). 
- Giám định hàng xuất nhập khẩu và giám định hàng hải cho mục đích thương mại và giao nhận.
- Thiết kế, giám sát, kiểm định, xử lý sự cố công trình, chứng nhận chất lượng công trình, thẩm định giá bất động sản/công trình xây dựng và các dịch vụ tư vấn khác.
 

Tổn Thất Tài Sản, Kỹ Thuật & Trách Nhiệm

SICO cung cấp các dịch vụ giám định tổn thất có liên quan đến các lĩnh vực / rủi ro được bảo hiểm như sau:

Giám định thiệt hại đang tranh chấp

SICO cung cấp các dịch vụ giám định cho các công trình/nhà ở bị thiệt hại

Giám Định Hàng Hóa XNK

- Các hạng mục được giám định: Qui cách, phẩm chất, số lượng, khối lượng, bao bì, ký mã hiệu;

Giám định Tổn Thất Hàng Hóa

SICO cung ứng những dịch vụ giám định tổn thất hàng hóa bao gồm:

Giám Định Hàng Hải

Giám định số lượng dầu máy và giao nhận dầu máy. Giám định tình trạng con tàu trước khi mua / bán bảo hiểm P&I.

Giám định Tổn Thất Tàu Thủy

SICO nhận thực hiện giám định, điều tra nguyên nhân, tính toán và phân bổ tổn thất đối với:

Giám định Tổn Thất Xe Cơ Giới

SICO cung ứng những dịch vụ giám định tổn thất xe cơ giới gồm các trường hợp sau:

Tin tức mới

 • Các chỉ tiêu đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm

  Khối lượng hàng hoá tiêu thụ biểu hiện dưới hình thức hiện vật được tính theo công thức sau Khối lượng tiêu thụ trong năm = số lượng tồn kho đầu năm + số lượng sản xuất trong năm – số lượng tồn kho cuối năm Doanh thu tiêu thụ: là tổng giá trị được thực hiện do bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng

 • Tìm hiểu đầu tư phát triển

  Đầu tư là hoạt động kinh tế rất phổ biến và có tính chất liên ngành. Có nhiều khái niệm khác nhau về đầu tư nhưng suy cho cùng có thể hiểu đầu tư trên hai góc độ khác nhau:

 • Các loại chất lượng sản phẩm

  Tạo ra một sản phẩm có chất lượng thì có rất nhiều loại chất lượng hình thành lên nó. Do đó, chất lượng sản phẩm được phản ánh qua các loại chất lượng sau:

 • Đánh giá hiệu quả xuất khẩu

  Đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp là rất quan trọng và cần thiết. Qua đó, cho phép doanh nghiệp xác định được hiệu quả của mỗi hợp đồng xuất khẩu cũng như một giai đoạn hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.

Cảm nhận khách hàng

Tư vấn và giám định

LIÊN HỆ QUA ĐIỆN THOẠI (ĐƯỜNG DÂY NÓNG):

- Ông : Đặng Văn Cảnh - GĐ
- Điện thoại : 0913. 407 818
- Email : 
sicovina@gmail.com

- Bà : Trần Thị Ngộ - PGĐ
- Điện thoại : 0905. 040 801
- Email : 
sicovina@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)

Copyright © 2018 SICO VINA - Designed By Vietstarmedia