Thứ Hai, 23/04/2018 -
Giám định tổn thất được bảo hiểm - Tổn thất tài sản, kỹ thuật & trách nhiệm
GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT TÀI SẢN, KỸ THUẬT & TRÁCH NHIỆM

SICO cung cấp các dịch vụ giám định tổn thất có liên quan đến các lĩnh vực / rủi ro được bảo hiểm như sau:


 • Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (FIRE).
 • Mọi rủi ro xây dựng (CAR).
 • Mọi rủi ro lắp đặt (EAR).
 • Tổn thất đối với các công trình xây dựng dân dụng đã hoàn thành (CECR).
 • Máy móc thiết bị chủ thầu (CPM).
 • Đổ vỡ hư hỏng máy móc (MB).
 • Thiết bị điện tử (EEI).
 • Tổn thất kho lạnh (DOS).
 • Tổn thất do gián đoạn kinh doanh.
 • Tổn thất do trộm / cướp (THI).
 • Tổn thất có liên quan đến Trách nhiệm nghề nghiệp.
 • Tổn thất có liên quan đến Trách nhiệm công cộng / trách nhiệm sản phẩm.

 1. Giám định Công trình đường tuần tra biên giới Bản Mạ - Bản Chắt, tỉnh Lạng Sơn (mốc 59- mốc 54)
 2. Giám định Công trình đường tuần tra biên giới Bản Mạ - Bản Chắt, tỉnh Lạng Sơn (mốc 59- mốc 54)
 3. Giám định Công trình đường tuần tra biên giới Bản Mạ - Bản Chắt, tỉnh Lạng Sơn (mốc 59- mốc 54)
 4. Giám định Công trình bến tải trọng 500DWT thuộc KCN Tân Phú Thành, tỉnh Hậu Giang
 5. Giám định Công trình bến tải trọng 500DWT thuộc KCN Tân Phú Thành, tỉnh Hậu Giang
 6. Giám định tổn thất Cầu Bà Rén - QL1A, tỉnh Quảng Nam
 7. Giám định tổn thất Cầu Bà Rén - QL1A, tỉnh Quảng Nam
 8. Giám định tổn thất Cầu Bà Rén - QL1A, tỉnh Quảng Nam
 9. Giám định tổn thất Cầu Cửa Việt - Quảng Trị
 10. Giám định tổn thất Cầu Cửa Việt - Quảng Trị
 11. Giám định tổn thất Công trình Cầu Rồng - Tp. Đà Nẵng
 12. Giám định tổn thất Công trình Cầu Rồng - Tp. Đà Nẵng
 13. Giám định tổn thất Đường Trà Cang (Trà My - Quảng Nam)
 14. Giám định tổn thất Đường Trà Cang (Trà My - Quảng Nam)
 15. Giám định tổn thất Đường Trà Cang (Trà My - Quảng Nam)
Các nội dung liên quan: