Thứ Hai, 23/04/2018 -
Giám định tổn thất được bảo hiểm - Tổn thất hàng hóa
GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT HÀNG HÓA

SICO cung ứng những dịch vụ giám định tổn thất hàng hóa bao gồm:


 • Hàng hóa xuất – nhập khẩu.
 • Hàng hóa vận chuyển trong nước.

 1. Công ty CP dệt Hòa Khánh
 2. Giám định tổn thất giấy tại Công ty in Đà Nẵng
 3. Giám định tài sản(gỗ, nhà xưởng) tại Công ty TNHH Đức Toàn
 4. Giám định gỗ tại Công ty Đại Thành
 5. Công ty giấy Hiệp Phát
 6. Giám định tổn thất Bia tại Quảng Trị

Hàng hóa xuất - nhập khẩu:


SICO cung cấp các dịch vụ giám định đối với các rủi ro xảy ra ngay trên tàu biển trong hành trình vận chuyển, xếp / dỡ hàng:

 • Mắc cạn, nằm cạn, chìm, lật.
 • Đâm va của tàu thuyền với tàu thuyền hoặc vật thể lạ trên biển/sông.
 • Cháy /nổ.
 • Dở hàng tại cảng lánh nạn.
 • Phân bổ tổn thất chung.
 • Vứt hàng xuống biển.
 • Nước biển, nước sông, nước mưa xâm nhập vào tàu / hầm hàng / container / nơi để hàng.
 • Tổn thất toàn bộ do rơi khỏi bong tàu trong quá trình xếp / dở.
 • Các rủi ro khác.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàng hóa vận chuyển trong nước:

SICO cung cấp những dịch vụ giám định tổn thất hàng hóa do các rủi ro xảy ra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa đó (vận chuyển bằng đường bộ/đường sắt/đường thủy) trong lãnh thổ Việt Nam, chủ yếu gồm các rủi ro sau:

 • Cháy hoặc nổ.
 • Bão tố, lũ lụt, lốc hoặc sét đánh.
 • Phương tiện vận chuyển bị chìm, bị lật, trật bánh, mắc cạn.
 • Phương tiện vận chuyển đâm va với phương tiện khác hoặc vật thể bên ngoài khác.
 • Cây cối, cầu, hầm và các cấu trúc khác bị gãy / đổ.
 • Hy sinh tổn thất chung.
 • Các rủi ro khác.
Các nội dung liên quan: