Thứ Hai, 23/04/2018 -
Giám định tổn thất được bảo hiểm - Tổn thất tàu thủy
GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT TÀU THỦY

SICO nhận thực hiện giám định, điều tra nguyên nhân, tính toán và phân bổ tổn thất đối với:

  • Tổn thất về thân tàu (Tàu biển, tàu sông, tàu cá…) bao gồm các rủi ro: Hỏng máy hoặc hư hỏng các thiết bị trên tàu, đâm va, thủng vỏ tàu, đứt / mất xích neo, hỏa hoạn trên tàu, tàu bị chìm…
  • Tổn thất thuộc về trách nhiệm dân sự chủ tàu (tàu biển / tàu sông / tàu cá).

  1. Giám định tàu Duy Trung bị gãy trục lái tại Cồn Cỏ - Quảng Trị
  2. Giám định tàu Hải Phòng bị mắc cạn tại đảo Chân Mây - Huế
  3. Giám định tàu Hùng Mạnh bị mắc cạn tại Đà Nẵng
  4. Giám định tàu Phương Nam Star bị cháy buồng máy
  5. Giám định tàu Falcon hỏng máy
  6. Giám định tàu Thiên Anh hỏng máy tại cảng Chân Mây
Các nội dung liên quan: