Thứ Hai, 19/03/2018 -
Giám định thương mại - Giám định hàng hải
GIÁM ĐỊNH HÀNG HẢI

 • Giám định số lượng dầu máy và giao nhận dầu máy.
 • Giám định tình trạng con tàu trước khi mua / bán bảo hiểm P&I.
 • Giám định sạch sẽ hầm hàng / kín chắc hầm hàng.
 • Giám định tình trạng cần cẩu tàu và thử tải.
 • Giám định tình trạng tàu trước khi cho thuê / trả.
 • Giám định và điều tra tổn thất do đâm va / tổn thất thân vỏ máy tàu.
 • Giám định mớn nước, kiểm đếm số lượng.
 • Đo lường và tính toán khối lượng hàng lỏng tại các két chứa trên tàu.

 1. Giám định tình trạng tàu Sar 274
 2. Giám định tình trạng tàu Sar 274
 3. Giám định tình trạng tàu Sar 274
 4. Giám định tình trạng tàu Sar 274
 5. Giám định tình trạng tàu Sar 274
Các nội dung liên quan: