Thứ Hai, 23/04/2018 -
Giới thiệu


Được thành lập vào năm 2001, Công ty Cổ phần Giám định Thái Dương (SICO) được ghi nhận là một tổ chức giám định độc lập, chuyên nghiệp và có uy tín đang hoạt động có hiệu quả trong các lĩnh vực sau:

- Giám định và tính toán, điều chỉnh số tiền tổn thất theo trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm giữa các Nhà bảo hiểm và người mua bảo hiểm (LOSS ADJUSTER).

- Giám định hàng xuất nhập khẩu và giám định hàng hải cho mục đích thương mại và giao nhận.

- Thiết kế, giám sát, kiểm định, xử lý sự cố công trình, chứng nhận chất lượng công trình, thẩm định giá bất động sản/công trình xây dựng và các dịch vụ tư vấn khác.

 
Với một đội ngũ giám định viên chuyên nghiệp và có năng lực đã giúp SICO trở thành một trong những công ty giám định phát triển mạnh mẽ và đi đầu trong các lĩnh vực này.

Báo cáo/Chứng thư của SICO được xem là bằng chứng pháp lý, giúp khách hàng giải quyết các vấn đề như: khiếu nại, thanh toán, giao nhận, mua bán, bồi thường…

SICO với mục tiêu chính là mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Sự thỏa mãn của khách hàng là tiêu chí quan trọng hàng đầu để công ty tồn tại và phát triển. Chính vì vậy, công ty đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với loại hình hoạt động của mình theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại những dịch vụ tốt hơn nữa cho khách hàng theo phương châm:
Kịp Thời - Chính Xác - Khách Quan.