Thứ Hai, 19/03/2018 -
Chính sách & chứng chỉ chất lượng

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG :

Công ty Cổ phần Giám định Thái Dương (SICO) luôn luôn cung cấp các dịch vụ giám định có chất lượng cao nhằm thoả mãn các yêu cầu chính đáng của khách hàng theo phương châm:

 

 
Mỗi thành viên của SICO luôn cam kết thực hiện chính sách chất lượng trong công việc của mình ngay từ đầu và bất kỳ thời gian nào.

Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực của lãnh đạo và nhân viên, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc tối ưu nhằm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 
Hồ sơ giám định phải được hoàn tất trong thời hạn nhanh nhất (sau khi đã có đầy đủ kết quả hiện trường và hồ sơ liên quan) theo quy định của Công ty. Số liệu tại hiện trường phải đảm bảo chính xác, khách quan. Hạn chế đến mức thấp nhất sai sót trong dịch vụ giám định. Công ty phải nêu được số liệu mức độ sai sót cho phép hàng năm trong dịch vụ giám định, thảo luận tại Hội nghị xem xét lãnh đạo.


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG:

Sau khi trải qua hàng loạt các thủ tục kiểm tra chặt chẽ, chúng tôi đã được tổ chức chứng nhận TUV NORD cấp chứng nhận rằng hệ thống quản lý của chúng tôi đáp ứng được quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.