Thứ Hai, 23/04/2018 -
Giám định tổn thất được bảo hiểm

Với đội ngũ giám định viên và chuyên viên tính toán chuyên nghiệp và có năng lực, chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ giám định tổn thất có chất lượng cao với phương châm: Kịp Thời - Chính Xác - Khách Quan. Sự hài lòng của các bạn  là động lực cho sự phát triển của chúng tôi.

Là một công ty giám định độc lập, chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ giám định thiệt hại để xác định tình trạng, mức độ và nguyên nhân tổn thất, đồng thời tính toán và điều chỉnh số tiền tổn thất theo các điều khoản, điều kiện của hợp đồng bảo hiểm. Báo cáo giám định của chúng tôi được các nhà bảo hiểm xem là cơ sở pháp lý chính thức để giải quyết bồi thường cho Người được bảo hiểm.

SICO cung cấp dịch vụ giám định và tính toán tổn thất đối với các phạm vi như sau:

  • Tài sản, kỹ thuật & trách nhiệm.
  • Hàng hóa (hàng nhập khẩu / hàng xuất khẩu / hàng vận chuyển nội địa).
  • Tàu thủy.
  • Xe cơ giới.