Thứ Hai, 19/03/2018 -
Giám định thương mại

Công ty chúng tôi đã thực hiện việc giám định thương mại trong nhiều năm nay. Bằng chính sách chất lượng của mình, chúng tôi phục vụ quý khách hàng trong các mảng:


  • Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • Giám định hàng hải.