Thứ Hai, 19/03/2018 -
Giám định thiệt hại đang tranh chấp
SICO cung cấp các dịch vụ giám định cho các công trình/nhà ở bị thiệt hại do việc xây dựng công trình liền kề với các mục đích như sau:

  • Giải quyết các tranh chấp giữa hai bên: bên bị thiệt hại & bên gây ra thiệt hại.
  • Theo sự trưng cầu giám định của tòa án hoặc các cơ quan pháp luật khác.

  1. Tòa án - 38 Trần Quốc Toản - Đà Nẵng
  2. Tòa án - 179 Lê Duẩn - Đà Nẵng
  3. Tòa án - Nhà bà Nguyễn Thị Phương Trinh - Bình Định