Thứ Hai, 19/03/2018 -
TƯ VẤN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

SICO thực hiện chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng hoặc tư vấn và đào tạo quản lý chất lượng để xây dựng hệ thống quản lý, gồm:

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004.
Hệ thống quản lý AT&SK nghề nghiệp OHSAS 18001:2007.
Hệ thống quản lý thực phẩm HACCP.
Hệ thống quản lý trách nhiệm nghề nghiệp SA8000.